Stiftet 31.03.71

Det hadde blitt jobbet siden slutten av 1969, for å få tilstrekkelig med medlemmer for å danne en klubb. Norsk Kennel Klub forlangte at minst 50 OES-eiere skulle tegne medlemsskap for at det skulle være grunnlag for å danne en klubb. Da man endelig fikk nok medlemmer må man jo si dette var imponerende, når man vet at det i begynnelsen av 1969 var registrert ca. 10 OES i Norge. Men allerede i 1970 var det registrert mellom 80 og 90 OES-er i Norge. Klubben har vært aktiv siden med vekslende medlemstall.

I 2011 feiret kluben sitt 40-års jubileum!

E-post til klubben sendes til: noesk-styret@noesk.no

Norsk Old English Sheepdog Klubb (NOESK) org.nr. 912832686

Postadresse
NOESK, v/Ingebjørg Agerup
Fresjestien 1, 3157 Barkåker