Stiftet 31. mars 1971

Bladet «OES i Norge»

Norsk Old English Sheepdog Klubb gir ut 2 medlemsblader og 2 nyhetsbrev i året.

Manusfrister blad: ca  01.06,  15.11

Manusfrister nyhetsbrev: ca 01.03,  01.09

Annonsepriser

Medlemsannonser:
– 1/1 side kr. 200,-
– 1/1 side kr. 200,-
– 1/1 side kr. 200,-
Juleannonser:
– 1/1 side kr. 150,- svart/hvitt
– 1/1 side kr. 250,- farge
Fargeannonser:
innside omslag bak/forside
– 1/1 side kr. 300,-/ kr. 400,-
– 1/2 side kr. 200,-/ kr. 250,-
– 1/1 side kr. 125,-/ kr. 150,-
Forretningsannonser:
– 1/1 side pr.nr.kr. 400,- for 4 nr.kr. 1200,-
– 1/1 side pr.nr.kr. 300,- for 4 nr.kr. 900,-
– 1/1 side pr.nr.kr. 200,- for 4 nr.kr. 600,-

Redaktør
Redaktør for bladet er Styret i NOESK

Vi er glade for alt stoff vi får fra medlemmene. Dere må gjerne sende avisutklipp, hundehistorier, hunde-artikler etc. Vi er åpne for råd, tips og veiledning. Send oss gjerne en e-post. noesk-styret@noesk.no

Nyheter