E-mail NOESK: noesk-styret@noesk.no

Leder Ingebjørg Agerup, (+47 970 18 952)


Nestleder Ann-Elisabeth Kvalvær, (+47 924 01 464)


Styremedlem Milla Krogstad


Styremedlem Hanne Isaksen


Styremedlem Rune Gundersen


Varamedlem og Kasserer Olga Myrvold


Varamedlem Torhild Pettersen


Revisor Mikael Kvalvær Revisorsuppleant Arnfinn Olsen


Valgkomité Birger Kvalvær, Wenche Haugen


Varamedlem valgkomité Frode Pettersen