Styret i Norsk Old English Sheepdog Klubb

Send en mail til klubben på: noesk-styret@noesk.no

Leder: 
Ingebjørg Agerup, Tønsberg
(+47 970 18 952)

Nestleder:
Rune Gundersen, Ås
(+47 905 58 418)

Kasserer:
Arne Nygaard, Lunner

Sekretær:
Kristin Langholm Larsen, Haugesund

Styremedlem:
Torhild S. Pettersen, Mysen

Varamedlemmer:
Andrine Fjeld, Sørum
Åsne Koch, Skiptvet

Verv i Norsk Old English Sheepdog Klubb

Revisor:
Anne-Lise Hansen, Oslo

Revisorsuppleant:
Birger Gladhus, Nesbyen

Valgkomité:
Leder: Karethe Jakobsen, Aurskog
Medlem: Kari Røed, Nesbyen
Medlem: Frode Pettersen, Mysen
Varamedlem: Anne-Kathrine Vargdal, Bærum

Redaktør for medlemsbladet «OES i Norge»:
Ina Agerup Eidsgaard, Stokke

Webmaster noesk.no:
Rune Gundersen, Ås

Instagram oesinorge:
Maren Elise Sellevoll, Lommedalen

Utstillingsresultater:
Karethe Jakobsen, Aurskog

Sheepbutikk:
Torhild Pettersen, Mysen

Valpeformidler v/leder:
Ingebjørg Agerup, Tønsberg

Turgrupper i Norsk Old English Sheepdog Klubb

Turgruppe Solkysten
Ina Agerup Eidsgaard, Stokke

Turgruppe OES i Vest
Gine Sægrov, Stavanger

Turgruppe OES i Sør
Gudrun Benestad, Kristiansand