Styret og andre verv


E-mail NOESK: noesk-styret@noesk.no

Leder: 
Ingebjørg Agerup
Tønsberg
(+47 970 18 952)

Nestleder:
Rune Gundersen
Ås
(+47 905 58 418)

Sekretær:
Marit Helness
Bodø

Kasserer:
Arne Nygaard
Lunner

Styremedlem:
Hanne Isaksen
Lillesand

Varamedlem:
Torhild Pettersen
Mysen

Varamedlem:
Åsne Koch
Skiptvedt

Revisor:
Mikael Kvalvær
Trondheim

Revisorsuppleant 
Arnfinn Olsen
Trondheim

Valgkomité:

Leder: Bente Karlsen
Medlem: Kari Røed
Medlem: Frode Pettersen
Vara: Wenche Haugen