NOESK- valp 2014

Ingen valper deltatt i 2014

NOESK- veteran 2014

Vinner veteran

INT UCH NORDJV-06 NV-08 NVV-14 
Sound Solution Gully Miss Molly     (t)                                  50 poeng (3/3)

Eier: Ann Elisabeth Kvalvær