Man må være medlem i NOESK for å delta på toppene.
For alle toppene er det de seks beste poenggivende utstillingsresultatene det året NOESK-toppen beregnes som er gjeldende.


NOESK-toppen
BIR = 25 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av begge kjønn
BIM = 25 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
2BHK/BTK = 20 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
3BHK/BTK = 15 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
4BHK/BTK = 10 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
CK = 1 poeng, kun til de som ikke er plassert i BHK/BTK
Doble poeng på NKK og NOESK Spesialen!


NOESK-valpetopp
DELTAGELSE = 2 poeng til alle
BIR-VALP = 10 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av begge kjønn
BIM-VALP = 10 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
2BHKV/BTKV = 5 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn !
VIKTIG! Valpeeierne må selv sende inn kopi av kritikken de får på utstillingen da klubben ikke får dem automatisk fra utstillingsarrangøren. NOESK-valpetopp beregnes ut fra innkomne resultater.


NOESK-veterantopp
BIR-VET = 10 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av begge kjønn
BIM-VET = 10 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
2VETKONK = 8 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
3VETKONK = 6 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
4VETKONK = 4 poeng + 1 poeng for hver slått deltager av samme kjønn
CK = 2 poeng, kun til de som ikke er plassert i BHK/BTK !