Stiftet 31. mars 1971

Rasespesifikk avlsstrategi (RAS)