Invitasjonen er sendt på e-post til alle medlemmer 15.09.2020. Er det andre som ønsker å delta, send en e-post til NOESK