Stiftet 31. mars 1971

Dogs4all inviterer til raseparade

raseparaden-1440x810

Raseparade på Dogs4all på Norges Varemesse 18.-19. november

Alle medlemsklubber og forbund er velkomne til å delta. Dette er et populært innslag blant de besøkende til messen som er på jakt etter hund, og tilbakemeldingene er udelt positive.

For at din klubbs rase(r) skal kunne presenteres i paraden må det sendes oss påmelding, med en presentasjon av den/de rasene som skal vises frem.
Raseparaden vil foregå i hall E, i Norges Varemesses aktivitetsarena. Oppstart er beregnet til rundt kl. 13, oppmøte vil være noe tidligere.
Intensjonen med paraden er å vise frem mangfoldet av raser samt variasjoner innen de enkelte raser. Det er derfor fullt mulig å stille med flere hunder, for å vise fargevarianter, kjønnsforskjeller osv.

Frist for påmelding til paraden er 1. november

ER DET NOEN SOM HAR LYST/ANLEDNING TIL Å REPRESENTERE VÅR RASE I RASEPARADEN?
Dette er jo en kjempemulighet til å reklamere for rasen vår!!!
Send en melding så ordner klubben med påmeldingen

noesk-styret@noesk.no