Lørdag 27. juni 2015 kl. 12.00, i Marché Restaurant
v. avkjøring 48 fra E6, Kløfta

Forslag på saker sendes til
old.english.sheepdog@klubb.nkk.no eller klubbens postadresse:
NOESK, v/Karethe Jakobsen, Linåkerveien 14, 1930 Aurskog

Forslag på kandidater til valg (nominasjon) sendes til
Valgkomiteen bkvalvar@online.no, harald.urnes@aibel.com, taaolsen@online.no
postadresse: Birger Kvalvær, Ålbergveien 30, 7074 Spongdal

Foreslåtte kandidater til direkte valg må være forspurt av forslagstiller og ha takket ja før forslaget innsendes. Det må spesifiseres til valgkomiteen at det er et direkteforslag og ikke en nominasjon (vanlig forslag).

Frist for alle forslag
Må være klubben/valgkomiteen i hende/poststemplet innen 1. mai 2015.

Verv som skal besettes
styret nestleder (2 år), 1 styremedlem (2 år), 2 varamedlemmer (1 år)
valgkomité 3 medlemmer (1 år), 1 varamedlemmer (1 år)
andre Revisor (1 år) Revisorsuppleant (1 år)