Stiftet 31. mars 1971

Valpeformidling

IMG_2023[1]

Ønsker du deg en OES? Da kan du registrere deg på venteliste hos valpeformidler og vil bli underrettet når et kull er under valpeformidling i klubben. Oppdretter av kullet vil bli informert om at du står på venteliste for valp.

Valpeformidler Styret noesk-styret@noesk.no

 

NOESK’s etiske retningslinjer for avl og oppdrett

Søknadskjema for valpeformidling


Godkjente valpekull