Stiftet 31. mars 1971

Styret og andre verv

E-mail NOESK noesk-styret@noesk.no


Leder Ann-Elisabeth Kvalvær, (+47 924 01 464)


Nestleder Milla Krogstad


Styremedlem Lill Hege Løvli


Styremedlem Bente Karlsen


Kasserer Olga Myrvold


Varamedlem Olga Myrvold


Varamedlem Morten Nyberg


Revisor Mikael Kvalvær Revisorsuppleant Arnfinn Olsen


Valgkomité Birger Kvalvær, Harald Urnes


Varamedlem valgkomité Terje Wold